Reflekterande veckobrevsläsare!

Håller på att förbereda den första av fyra ”Mellanrums-samlingar” jag skall ha under våren.
Torsdagen 31 januari kommer det att handla om en av de apokryfiska böckerna – Jesu Syraks Vishets bok.
Den innehåller en samling av judisk praktisk visdom, insamlad på 200-talet före Jesu födelse som behandlar livets många olika områden.
Ordspråken är ofta skrivna med glimten i ögat, typ:
”Bättre halka på golvet än slinta med tungan”

Följande reflektion kan vara värd att fundera över:
”Varför är den ena dagen förmer än den andra, när alla årets dagar får sitt ljus från solen?”

Ett test så gott som något på en god personlighet finner vi i följande sentens:
”Beröm inte en man innan du hört honom diskutera, ty det är så en människa sätts på prov.”

Varje tanke uttrycks ofta på två rader som med liknelsens hjälp illustrerar det tänkta:
”Bjälklag som byggt in i stenhus faller inte isär vid ett jordskalv, och ett hjärta som har fäste i klok eftertanke fäller inte modet när stunden är inne.”

En vecka med fäste i kloka eftertankar önskar pastor nilsson..

Vill du ha kontakt, maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se