Johannes evangelium  4:7-26,

1 Jesus är oftast på väg– men har ändå förmågan att stanna upp, vilket betyder att han upptäckte andra människor som inga andra såg/ville se

Världen är fylld av möten med människor som aldrig blev av-därför att vi inte såg dem

Om i ödslig skog Ångest dig betog
Kunde ett flyktigt möte Vara befrielse nog.
Giva om vägen besked, Därpå skiljas ifred:
Sådant är främlingars möte Enligt uråldrig sed
Byta ett ord eller två Gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte borde vara så.
/Hjalmar Gullberg

I staden ser vi inte människorna pga av alla människorna

Vi blir osynliggjorda…eller så synliggör vi dem

2 Vi är inställda på att vi skall ge hjälp men ofta ber Jesus om hjälp, vågar bli beroende av andra

Trots att han måste ha känt en press att fixa fram resurserna –ta t ex brödundret…att be om hjälp…göra andra delaktiga…

Det är som att det är bristen som är utgångspunkten för en välsignad handling

Kan det vara så att bristen är en av våra största drivkrafter?

Bristen är släkt med längtan och våra drömmar…som inte är fantasier utan nedlagda ifrån begynnelsen i våra liv genom skapelsen.

Längtan pekar vidare, bryta våra slutna cirklar, skapa en ordning som gör att vi blir mättade på djupet medan vi är på väg att ”fullkomnas”,

Tänk om vi tog vår längtan på allvar, att vi tog ansvar för vår egen längtan, i stället för att lägga den över på ”dom andra”…utanför oss själva…

Är det detta som Jesus talar om att låta en källa springa upp till evigt liv?

Tänk om vi sökte Gud i det som är som det är… inte  i att  ”tänk om det vore si eller så”…

Tänk om vi kunde inse att allt detta som fattas inte behöver ge oss skuld och dåligt samvete och hindra oss från att söka Guds vänskap, utan att i stället låta bristen driva oss i Hans famn…och vara tacksam för det som sker…

Var lugn – det kommer alltid att fattas dig något…

Men i mötet med andra människor händer det…

Människor möts, människor går förbi
Människor ser varann men ser ändå ingenting
I varje mänska finns längtan att se ljuset som upplyser oss om varann
Ge dig tid min vän, ta dig tid min vän
Och varje längtan kan fyllas med ljus, fyllas med närhet som tänder ditt hopp
Låt ditt liv få ljus, möt din vän som ljus.

Människor möts, människor går förbi
Människor har varann men har ändå ingenting
Ljuset vill avslöja allt som är dolt, allt som vill hindra oss att nå varann
Ge dig tid min vän, ta dig tid min vän
Ljuset är Jesus är trygghetens ljus. Mörkret förintas där ljuset drar fram
Låt ditt liv få ljus, möt din vän som ljus.

3 Jesus ställer frågorna hellre än att han ger svaren…skapar nyfikenhet, utmanar ärligheten, mellanrummet som skapar tillit, glappet där något nytt kan ske

4 Jesus har en förmåga att återföra samtalet till det personliga samtalet när det urartar sig till att bli en diskussion om religion
en diskussion kan bara en vinna,  i ett samtal kan alla vinna
att utmana,

5 Se hur Jesus vänder sitt ansikte till en kvinna som vänder bort sitt ansikte, hur han gör henne delaktig, ger henne respekt och befriar henne ur skammens fängelse…

Så fungerar evangelium – när kärlekens varma attityd når vårt innersta så sker förvandling…

Bibeln-Guds Face-book…

Du och jag är Guds face-book

-vi ber om nåd att få stanna upp fler gånger än vi gjort tidigare…
-vi ber om nåd att inte vara rädd att be om hjälp…
-vi ber om nåd att finna de rätta frågorna som skapar nyfikenhet och förtroenden som  förlöser människors innersta…
-vi ber om nåd att låta det centrala övervinna det perifera

lennarth 130120