Reflekterande veckobrevsläsare!

Tredje måndagen i januari firas Martin Luther King-dagen i över 100 länder.
I Helsingborg höll biskop emiritus Martin Lind ett lysande föredrag i GA-kyrkan över Dietrich Bonhoeffers liv och teologi.
Han är född 4 februari 1906 i Breslau, avrättas 9 april 1945 i Flossenbürg, är tysk luthersk präst, teolog, motståndskämpe och företrädare för den s.k. Bekännelsekyrkan.
Tidigt bestämmer han sig för att bli teolog.
Tidigt ser han klart och tar avstånd från nazismen.
Hans längtan att efterfölja Kristus färgar av sig till en hängivenhet som leder till konflikt med omgivande värderingar.
”Han var så ofärdig..” sa Martin Lind sammanfattningsvis.
Inte ”ofärdig” i meningen att aldrig komma iväg, utan i meningen att ständigt söka svar, ständigt vara på väg…
Han skriver i ett av sina sista brev att hans högsta önskan är att vara mänsklig.
Dietrich vågar leva i det “heliga glapp” som förbinder längtan och brist.
Som är drivmedel för allt engagemang och som för Bonhoeffers del leder till att han får offra sitt liv.
Liksom Martin Luther King…
Jag tror inte att någon säger att deras liv är misslyckade trots att de inte når fram till det de längtar efter.
Vi tackar Gud för dessa som genom sina “ofärdiga” liv visar en framkomlig väg över ”glappet”…

En glapp-fylld vecka önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan