Reflekterande veckobrevsläsare.

Jag fann en hymn till livet som moder Teresa skrivit.
Här kommer utdrag ur den:

“Livet är en chans, ta vara på den.
Livet är skönhet, beundra den.
Livet är en utmaning, anta den.
Livet är en plikt, uppfyll den.
Livet är en lek, lek den.
Livet är en rikedom, bevara den.
Livet är kärlek, ge dig hän åt den.
Livet är sorg, övervinn den.”

En livsbejakande vecka önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan