Text: Joh 6:24-35

Tema: Livets bröd och livets pålägg

Har du känt ansvaret för människors välbefinnande och sökt att blunda?
Ibland går det-men det går inte riktigt bra…
Ett helt vanligt (?) dygn i Jesu liv…
Jesus testar sina lärjungars tro, testar frivilligheten att ge ifrån sig det lilla man har och testar kommunikationen med Fadern
Resultatet  blir ett tecken som triggar igång önskan efter bekvämlighet hos dem som blivit mätta…”honom vill vi ha…”
Jesus drar sig undan- det är inte därför han har kommit.
Under framkallar under-liga känslor hos oss. Det är ju enklare att ”tänka på” än att göra en insats… vi behöver nog kolla våra motiv med jämna mellanrum…
Lärjungarna ger sig iväg i den enda båten, det blir storm, Jesus kommer gående på vågorna och det blir lugnt när de inbjuder honom att sitta i båten…
Folket söker Jesus överallt och de hittar så småningom Jesus i Kafarnaums synagoga och där utspänner sig ett samtal som testar nerverna, både hos Jesus och omgivningen.
Samtalet som förs visar att det finns inte tillstymmelsen till andlig medvetenhet, men leder till en klar bekännelse från Jesu sida:
Jesus svarade: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.(Joh 6:34-35)
Jesus vill utmana deras tro, sätta den på prov. Han vill föra folket fram till en avgörelse. Jesus är inte livets pålägg, de där extra, utan det där nödvändiga i botten, som allt annat vilar på…
Inkarnationen, dvs att Jesus Kristus är Gud, närvarande i människogestalt, är en nödvändighet för att vi skall bli korrigerade.

Regissören Stefan Jarls nya film Godheten kritiserar tidens girighet, egoism och dyrkan av mammon och beskriver det som att människor lämnar det gemensamma för det privata…
Jag tänker mig att denna tidens trend lutar åt följande:

Lyckoprisgivningarnas ensamma tomrum:
När alla hade skingrats gick var och en hem till sig för att fortsätta sitt eget planerande av sitt alldeles egna liv där bara de själva fick ta plats…De tänkte nämligen så här…
3Lyckliga de materiellt rika, dem tillhör denna världen
4Lyckliga de som alltid är glada, de behöver ingen tröst
5Lyckliga de självsäkra, de skall erövra och äga landet
6Lyckliga de som lyckats bli kända utan att bry sig om hur, de är uppfyllda av sig själva
7Lyckliga de hårdhudade, de behöver ingen barmhärtighet.
8Lyckliga de som komplicerar tillvaron, de är världens gudar.
9Lyckliga de som kan skapa konflikter, de skall kallas ”världsförbättrare”
10Lyckliga de som har en flexibel syn på rättfärdighet, de tar sig fram i denna världen utan dåligt samvete..
Bergspredikans budskap i Matteus kapitel 5 handlar om att bryta egoismens privata fängelse och öppna upp för det gemensamma i tillvaron.
Saligprisningarnas paradoxala mellanrum:
1När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom.
2Han började undervisa dem och sade:
3”Saliga de som är fattiga i anden,dem tillhör himmelriket.
4Saliga de som sörjer,de skall bli tröstade.
5Saliga de ödmjuka,de skall ärva landet.
6Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten,de skall bli mättade.
7Saliga de barmhärtiga,de skall möta barmhärtighet.
8Saliga de renhjärtade,de skall se Gud.
9Saliga de som håller fred,de skall kallas Guds söner.
10Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,dem tillhör himmelriket.
Det extra ordinära livet…
Livet börjar inifrån…
De saliga möter Gud i  sin längtan, de lyckliga möter Gud i vad de fått…?
”Lyckligt prisgivna är de som har allt/är mätta, de som alltid skrattar, de som är hårda och tuffa, de som fattar snabba beslut, de som har dubbla motiv och kan manipulera, dem som söker sitt eget bästa…”
Jesus säger att de fattiga, saktmodiga, sörjande, dem som hungra och törstar efter rättfärdighet, de barmhärtiga, de renhjärtade, dem som håller fred och förföljs för rättfärdighets skull är saliga
Orden ger oss ett självporträtt av Jesus, i hans ansikte ser vi detta och budskapet är:

BLI LIK JESUS-låt hans liv stå modell för dig!
Fly inte ditt liv, lev mysteriet, du vet inte när nådens salighet drabbar dig…
Saligheten en frukt som kommer ur relationen med Jesus,
Allt det Jesus gör pekar framåt mot något ytterligare, djupare, högre, det finns en dimension till i hans handlande,
Guds Rikets dimension
Men allt detta är ett Guds mysterium, paradoxalt, ofattbart för förståndet.
Det kan bara tas emot i tro. Trons gåva som är tillgänglig för alla, ingen undantagen.

lennarth 130310