Reflekterande veckobrevsläsare.

Rekordstora bonusar, nedmonteringen av folkhemmet och en kapitalism i kris.
Stefan Jarls nya film ”Godheten” tar sig an tidens anda som är girighet.
Jag skrev ned följande i veckan:
Lyckoprisgivningarna:
”När alla hade skingrats gick var och en hem till sig för att fortsätta sitt eget planerande av sina alldeles egna liv där bara de själva fick ta plats…
De tänkte nämligen så här…
Lyckliga de materiellt rika,
dem tillhör denna världen
Lyckliga de som alltid är glada,
de behöver ingen tröst
Lyckliga de självsäkra,
de skall erövra och äga landet
Lyckliga de som lyckats bli kända utan att bry sig om hur,
de är uppfyllda av sig själva
Lyckliga de hårdhudade,
de behöver ingen barmhärtighet.
Lyckliga de som komplicerar tillvaron,
de är världens gudar.
Lyckliga de som kan skapa konflikter,
de skall kallas ”världsförbättrare”
Lyckliga de som har en flexibel syn på rättfärdighet,
de tar sig fram i denna världen utan dåligt samvete..
Jag skrev detta som en motbild till

Saligprisningarna i Matteus evangelium kapitel fem.
När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget.
Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom.
Han började undervisa dem och sade:
Saliga de som är fattiga i anden,
dem tillhör himmelriket.
Saliga de som sörjer,
de skall bli tröstade.
Saliga de ödmjuka,
de skall ärva landet.
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten,
de skall bli mättade.
Saliga de barmhärtiga,
de skall möta barmhärtighet.
Saliga de renhjärtade,
de skall se Gud.
Saliga de som håller fred,
de skall kallas Guds söner.
Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,
dem tillhör himmelriket.
De ”lyckliga” möter lyckan i det de har åstadkommit och roffat åt sig.
De ”saliga” möter saligheten i sin brist och längtan.
Det är skillnaden – den avsevärda skillnaden…

En salig vecka önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan