Tema:Den gode herden/mentorn/coachen

Text Joh 10:11-16

”Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren”.

Vi erbjöd förbön och samtal på hälsomässan i helgen.

Den i särklass störta genren i utbudet på mässan var coachning.

Det fanns optimal coachning, confidence coaching, trend coaching, snabb coachning, prova på coachning, akut coachning, helmetods coachning.

Mycket coachning blir det.

Inte alltid erbjuds detta seröst-även här härskar girigheten som utnyttjar människors vilsenhet

”Coachning är en stödjande verksamhet som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att nå vissa mål. Coachning är vanligt förekommande inom idrott men har på senare år kommit att användas inom många andra sammanhang, exempelvis bland dem som sysslar med karriärvägledning och ledarskap.Coachning kan utövas på många olika sätt. Vanligt är att man sätter upp delmål, uppmuntrar och ställer frågor”  Wikipedia

Målet för våra liv är gemenskap- med Gud, med varandra och med oss själva.

Att ”synda” är att missa det målet.

Vi behöver hjälp att finna gemenskapen, som splittrat oss från målet.

En coach/mentor/herde…

Vad är typiskt för får och herdar?

Får är av naturen så rädda att de inte vågar lägga sig ner om de inte känner sig fullständigt trygga

Pga sin sociala instinkt, kan de inte koppla av om de inte är helt fria från spänningar i förhållande till andra i hjorden.

Om flugor och parasiter plågar dem, lägger de sig inte heller ner…

Slutligen vägrar får att vila om de är hungriga…

En hjord som är rastlös, missnöjd och orolig klarar sig aldrig bra..

Frihet från fruktan, spänningar, irritation och hunger är nödvändiga kriterier för att kunna fungera väl.

Med detta i bakgrunden pekar Jesus på sig själv som den gode herden.

Likheten med oss människor är slående, eller hur?

Vilka kvaliteter präglar en god coach/mentor/herde?

En personlig relation… som skapar trygghet..

Någon som bryr sig om dig och mig-för vår egen skull…

Vi behöver en coach som själv har nått målet…

Som vill vandra vid vår sida steg för steg…

I läser i dagens text: ”jag känner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern.”

Jesus/herden/coachen har en personlig relation med dem alla – inte bara med någon i gruppen – inför honom är alla lika betydelsefulla…

Vidare läser vi ” och jag ger mitt liv för fåren…”

Herden ger av sig själv och ger sitt liv det ger en mättnad i relationen…

Vissheten om herdens personliga närvaro skapar en förlösande atmosfär

Jesus ger sitt liv…det yttersta beviset på kärlek…vad mera kan du och jag begära?

Jesus  fick sitt liv tillbaka –uppstod – och vandrar vid vår sida genom Anden – vad kan vi mera önska…?

Vi har en coach/herde som själv är målet och vill leda oss till målet!

Församlingens uppgift är att  fortsätta att leva med Jesu herdeinstinkt och vara livscoachande…

lennarth 130414