Reflekterande veckobrevsläsare!

I nästa veckas upplägg i min fickalmanacka står följande:
”Fönstret i backspegeln ska inte vara större än framrutan”
Nej, defintivt inte…
Jag skulle till och med vilja säga att det med nödvändighet bör vara mycket mindre.
Inte obefintligt men absolut inte skymmande utsikten framåt.
En blick kastad bakåt lite nu och då är viktigt.
Men fokus bör ligga på den framtid som vi är på väg in i.
Lev framåtseende…livet är på väg till dig och mig!

En vecka med ett gott framtidsperspektiv önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan