Reflekterande veckobrevsläsare!

”Nu är det pingst. I vårdräkt skön står lunden, doftande och grön”
En vacker psalm, skriven av Lina Sandell-Berg.
I en vår som denna är det bara att stämma in, när vi tittar ut.
Hänryckningens tid.
Verkligheten är så vacker att det är nästan overkligt.
Pingsten har med ande att göra.
I Gamla Testamentets skapelseberättelse står det hur Gud inblåser sin livsande i människan.
I evangelierna står det hur Jesus andas på sina lärjungar och säger ”Ta emot Helig Ande”.
För många år sedan i vår församlings söndagsskola så frågade en av söndagsskollärarna vad det var som gjorde att Jesus samlade så många lärjungar.
En av killarna räckte upp handen och sa att ”det måste bero på hans goda andedräkt”!

En vecka i pingstens hänryckning med Guds goda ande-dräkt önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan