Reflekterande veckobrevsläsare!

Ibland tar även ambitionerna att försöka finna något klokt att säga slut.
Mitt i en semester kan detta inträffa.
Det låter kanske inte klokt att skriva, men nu gör jag det i alla fall…

En klok-ren vecka önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan
eller gå in på www.slottshagskyrkan.se