Reflekterande veckobrevsläsare!

Några ord kring fenomenet människa av Hillel, berömd judisk lärare:
”Om jag inte tar vara på mig själv,
vem skall då bry sig om mig…?
Men om jag enbart tar vara på mig själv,
vem är jag då..?”
Kanske snarare handlar fenomenet människan om att vara med-människan…
I relationer som uppstår så helas vi.
”Om det inte är min uppgift
att vara medmänniska-
vems uppgift är det då…?
Enklare än så kan det inte bli…

En medmänsklig vecka önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila mig på pastor@slottshagskyrkan