Reflekterande veckobrevsläsare!

Hustrun och jag såg filmen om Monica Z i veckan.
I en av dialogerna framgick det mycket tydligt att framgången krävt sitt pris av henne.
Ett pris som ingick i det livsval hon gjort.
Vissa pris får man betala med en gång.
Andra pris kommer retroaktivt.

Fann ett citat av en katolsk jesuitpater på samma tema:
”Frågan är inte om man slipper betala ett pris.
Frågan är alltid om det liv man väljer är värt priset.”

Ett liv värt priset önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se