Alla som någon gång varit med och sjungit är varmt välkomna till denna ”home coming”

Fredag 1 november
18.00 Mingel, gemenskap, övning

Lördag 2 november
Under dagen övar kören tillsammans.
20.00 Musikcafé Kryptan (OBS! Lördag) med konsert av kören.

Söndag 3 november
11.00 Gudstjänst med Nattvard – Vårt evighetshopp. Sång och musik av Royal Gospel Choir och predikan av Ante Lindström.