Reflekterande veckobrevsläsare!

”Radikalismen avskyr tid, kompromissen avskyr evigheten.
Radikalismen avskyr tålamodet, kompromissen avskyr beslutsamheten.
Radikalismen avskyr visheten, kompromissen avskyr enkelheten.”
Skrivet av den tyske teologen och motståndsmannen Dietrich Bonhoeffer.
Varje ståndpunkt, hur riktig den än är, behöver balanseras för att inte bli överdriven.
Varje system och handlande måste modifieras, eftersom dess styrka förr eller senare kommer att bli dess största svaghet.
Varken radikalismen eller kompromissen fungerar utan sin motpol.
Det kan låta fränt att vara radikalt kompromisslös men blir ofta patetiskt…
Och det enfaldiga kompromissandet tappar ofta bort målet…
Väljer vi oberoende eller beroende fullt ut hamnar vi i antingen i det ena eller det andra diket.
Utmaningen är att söka hålla oss på ”medelvägen”, som då inte utgör någon halvmesyr utan som med kärlekens och integritetens styrmedel leder oss rätt.

En medelvägs-vecka önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se