Reflekterande veckobrevsläsare!

Vad gör du när du får oväntat besök?
Gevalia körde den fyndiga reklamen för några år sedan.
Men hur skulle vi egentligen reagera ..?
Förmodligen annorlunda…
Första advent är här!
Advent betyder ankomst…
Adventssöndagarna syftar till att Gud är på ”g”.
Hur skulle du reagera att få besök av Gud..?
Hur skulle du reagera att få besök av en ängel..?
Följande rader av Eeva Kilpi kan vara belysande:

Dörren öppnas
och någon jag aldrig sett
stiger in.
”Är det du?” säger jag.
”Kommer du redan..?”

”Säg till om jag stör”
sa han när han steg in
”så går jag med detsamma.”
”Du inte bara stör”
svarade jag
”du rubbar hela min existens.
Välkommen!”

En framtid fylld med Guds ankomst önskar pastor lennarth.
Du når mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se