Reflekterande veckobrevsläsare!

Det är omöjligt att inte nämna om Nelson Mandela med anledning av hans död i veckan.
Jag vill också ta med karmelitermunken Wilfrid Stinissen i Tågarp, 86 år gammal som fick sluta sina dagar i förra veckan efter en kort tids sjukdom.
Två människor som genom sina liv fick betyda otroligt mycket för obeskrivligt många.
Jag har haft förmånen att möta Wilfrid Stinissen och blev fascinerad av hans närvarande närvaro. Han rörde sig inte ofta utanför klostret, men hans böcker om genuin enkel gudstro har haft en otrolig spridning i alla samfund och inriktningar.
”Han beskrev Guds närvaro på ett så naturligt sätt i människors liv, och det var där han nådde människors hjärtan, genom att kombinera enkelhet med andligt djup” enligt Peter Halldorf.
Fler sådana förkunnare, tack!
Tydligen är det också Nelson Mandelas naturligt medvetna närvaro som människor minns honom för.
Om Nelson Mandela sa någon krönikör:
”Han satte sanningen före makten.
Han satte landets bästa framför sitt eget politiska partis bästa.
Han satte folkets bästa framför det personliga…”
Fler sådana politiker, tack!
Två män med en hög andlig och moralisk resning som genom sitt sätt att vara sökte bygga broar mellan människor med olika åsikter.
Å-sikterna skymmer tyvärr oftast sikten mellan oss, och får oss att agera utifrån rädsla.
In-sikten om detta kan öppna upp för att våga se varandras an-sikten och bli närvarande.
Ett citat från Nelson Mandela:
”Vad som räknas i livet är inte bara det faktum att vi har levt.
Det är vilken skillnad vi har gjort för andras liv,
som vill fastställa betydelsen av det liv vi levde.”
Och den skillnaden kommer utifrån vilka vi är…

En adventsvecka som gör skillnad önskar pastor lennarth.

Du når mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se