Reflekterande veckobrevsläsare!

Fick tips på en video som beskrev en konstnär som gjorde två teckningar av samma person.
Utan att se personen tecknade han ett porträtt av personen genom att fråga henne hur hon tyckte hon såg ut.
Sedan gjorde han det andra porträttet genom att fråga några personer som beskrev hennes utseende.
Vid jämförelsen av dessa två alster så var den andra teckningen den överlägset vackraste och närmast sanningen överensstämmande om utseendet.
Tänk att det skall vara så svårt att ge en sann bild av sig själv…
Hur skulle du beskriva dig själv?
Hur skulle jag?
Tål att tänka på…
Livet handlar om att försöka hamna så nära verkligheten som möjligt.

En vecka i verklighetens tecken önskar pastor lennarth.