Reflekterande veckobrevsläsare!

Välkommen till ett nytt år.
Tanken är att vi under årets tolv månader skall ha fokus på ”de tolv stegen”.
Ett steg per månad.
I min almanacka skriver jag:
”Det är valår 2014.
Alldeles oberoende vilket parti du tänker stödja vill jag under året inbjuda dig till att välja
”Tolvstegspartiet” – den stegvisa rörelsen, som vill stödja dig att kunna välja livet fullt ut!
Jag har under 20 års tid varit etisk rådgivare på ett behandlingshem som arbetar med Anonyma Alkoholisters tolv steg för att nå dem som har problem med alkohol och droger.
Under dessa år av lyssnande och reflektioner har jag insett att vi alla är ”missbrukare av livet”.
När vi tillåter något att ta för stor plats i våra liv går bruket över till att bli ett missbruk och därigenom minskar våra möjligheter att leva ett sunt och harmoniskt liv.
När vi förr eller senare inser detta behöver vi öppna oss för hjälp från människor i vår närhet. Vi får samtidigt öva oss i att känna tillit till en kraft som är större än oss själva.
Brist på andlighet leder till att vi försöker fylla den tomhet som uppstått med jakten på snabbverkande och snabbförsvinnande surrogat, medan den kvardröjande sinnesro som en sund andlighet leder fram till hjälper oss att ta emot livets gåvor i våra öppnade händer.
Kort sagt – de tolv stegen är en livskurs för att finna oss själva och bli fri från våra missbruk, för att rätt kunna använda våra liv till Guds och människors glädje.”

Låt fokus denna vecka vara att reflektera över om det är något som tar onormalt stor plats i ditt liv och därigenom hindrar dig att leva ett sunt liv?

En syn-nerligen god vecka önskar pastor lennarth!