Välkomna till frukostmöte på lördag 8 februari kl 9 i Kärnpunkten, Nedre Långvinkelsgatan 26.

Anita Strand, sjukhuspastor, berättar tillsammans med Lars och Ingela Dalesjö om deras Indien-resa. Och givetvis äter vi en god frukost tillsammans.

Välkomna!