Reflekterande veckobrevsläsare!

Jag hade förmånen att vara vigselförrättare i helgen.
I programmet hade de bägge huvudpersonerna valt att ta med dikten ”Instruktion för skalbaggar”.

”För att man skall kunna flyga
måste skalet klyvas
och den ömtåliga kroppen blottas…
För att man skall kunna flyga
måste man högst upp på strået
även om det böjer sig och svindeln kommer…
För att man skall kunna flyga
måste modet vara något större än rädslan
och en gynnsam vind råda…”

I den process av öppenhet och sårbarhet vi befinner oss i tycker jag att jämförelsen med skalbaggens väg mot friheten att flyga in i sin bestämmelse är helt enkel…

En öm-tålig vecka önskar lennarth.
Du når mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se