Reflekterande veckobrevsläsare!

Följande visdomsord finner vi i Predikarens bok i Gamla Testamentet.
”Detta är vad jag kom fram till:
Gud gjorde människan enkel och rak,
men hon hittar på alla möjliga konster.”
Inte utan att jag håller med om detta påstående.
Det beskriver att gå ifrån ett enkelt liv till ett komplicerat sådant…
Att gå från ett bruk till ett missbruk…
När detta ohållbara beteende har hållit på ett tag så sker något inom oss.
Meningslösheten lägger sig som en tyngd över oss.
Följt av hopplöshet.
Det är i detta vilande andra steg som vi återfinner hoppets frö.
”Vi kom till tro att en kraft större än vår egen…”
Tron kommer till oss…
Vi kommer till tro…
Under min tid på Klippans pappersbruk, så anordnades en tävling om slogans.
Ett av mina bidrag var ”Klippan har bruk för dig!”
Det blev ett vinnande bidrag.
Hoppets budskap lyder :
Livet har bruk för dig!
Du är ett vinnande bidrag…

En vecka i livets tjänst önskar lennarth.
Du når mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se