Välkomna till gudstjänst i Slottshagskyrkan nu på söndag 13 april kl 11!

”Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. (1 Kor 12:4-6)

Vi har en Missionsgudstjänst tillsammans och lyssnar till Tomas Wennerhult som predikar, Nina Palmqvist leder och Lisa Falk med barnkören medverkar med sång och musik. Det blir också ett besök av Robert Södertun som pratar om Open Doors, organisationen som jobbar för kristna som förföljs i sina hemländer.

Välkommen!