Välkommen till Fyra veckor med Filipperbrevet!

Följande onsdagar träffas vi 19.00-20.00 i Kärnrummet, Slottshagskyrkan

14 maj
21 maj
28 maj
4 juni

Ingen anmälan! Kom, bara kom!
Och självklart finns det fika på bordet vi sitter runt.