Välkomna till gudstjänst på söndag 18 maj kl. 11.00.

Temat är ”Att Växa i Tro” och vi hämtar texten från Johannesevangeliet 17:9-17.
Att växa är något pågående. Något vi gör fast vi blivit vuxna. Somliga ”fortsätter växa fast på bredden” brukar de säga men på insidan blir vi aldrig färdiga. Detta ska vi prata om på söndag. Varmt välkomna!

Mötesledare: Totto Renstig
Predikan: Ante Lindström
Sång och musik: Lennart Björk

Efter gudstjänsten dricker vi fika tillsammans!