Veckobrev 150830 – ”Möjligt vis…?”

Kära veckobrevläsare! I häktet sitter personer med restriktioner. Det innebär att de sitter dygn efter dygn utan mer mänsklig kontakt än av personal, advokater och oss fängelsepräster. Ibland delar jag ut kort med ikonbilder. Definitionen på ikon är ”ett fönster mot...

Veckobrev 150823 – ”Skarpt läge eller mjukt…?”

Kära veckobrevläsare! ”Järn ger skärpa åt järn, människa åt människa.” Orden är hämtad ur gamla testamentets vishetslitteratur. Kortfattad vishet i en mening … Ordspråksboken kapitel 27 vers 17. Jämförelse gäller vinkeln mellan järn och vinkeln mellan människor… Det...