Kära veckobrevläsare!

”Järn ger skärpa åt järn,
människa åt människa.”

Orden är hämtad ur gamla testamentets vishetslitteratur.
Kortfattad vishet i en mening …
Ordspråksboken kapitel 27 vers 17.
Jämförelse gäller vinkeln mellan järn och vinkeln mellan människor…
Det är inte så framgångsrikt att skrika ”skärp dig” åt någon annan.
Men det är en viktig uppgift att vara med och skärpa varandra…
Det handlar om vilken attityd vi bär på…
Det gäller att vinkla både oss själva och budskapet på rätt sätt…
Även ett tydligt ärligt budskap kan vinklas på ett bra sätt…
Önskar en vecka med goda vinklar på våra relationer…

Du finner mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se när du vill.