Kära veckobrevläsare!

”En bild säger mer än tusen ord…”
I veckan har en sådan bild kablats ut som säger långt långt mer än tusen ord…
Alan Kurdi, tre år gammal, liggande livlös i vattenbrynet med sina gympadojor, som aldrig kommer att slitas ut…
En obeskrivlig känslotsumani har stormat fram i cyberrymden och satt fotavtryck på jorden…
Alan har i sin vanmakt gett en kropp åt de kroppar som drunknat i Medelhavet…
Alan har i sin oskuldsfullhet gett namn åt de tusentals flyktingar som denna vecka vandrar på motorvägen från Budapest, barfota alternativt med utslitna skosulor, på väg mot nästa gräns…
Flyktingarna har mer och flera än någonsin blivit gränsfall…
Gränsfall som fäller oss alla till marken…
Den klassiska frågan ”var är din broder?” från Gamla Testamentet ljuder enträget genom mänskligheten och Kain representerar o-mänskligheten när han mumlar  ”jag vet inte, skall väl jag…?”
Konsekvensen för människans dövhet och blindhet blir rastlöshet, rotlöshet, hemlöshet …
Den utmanande frågan ”vem var den mannens nästa?”, formulerad av Jesus i Nya Testamentet, är reserverad för den utsatte, det är han/hon som äger detta rop och förkroppsligar det …
Motmänniskan skyndar förbi och väljer att i förbigående och i förbigåendet inte bli en del av medmänskligheten…
Därmed fördjupas rastlösheten, rotlösheten, hemlösheten, i ett aldrig sinande kretslopp…
Här hjälper inte några självhjälpsböcker som ytterligare skall försöka peppa upp det svaga individualistiska egot.
Motmänniskan måste gång på gång dö och medmänniskan dag efter dag födas fram ur icke-människan, och därmed bekänna sig till den samlade mänsklighetskroppen…
Först när vi låter våra utsträckta händer mötas i det ömsesidiga mottagandet och givandet kan hemlösheten, rotlösheten, vilsenheten känna sig utrotningshotade…
Vi behöver inte fler stängsel av taggtråd, vi behöver ett oändligt antal “nystor av nästor”
Uppgradering till ”medmänsklighet 3.0”, tack!
Känner behov av att be en bön av Syster Beatrice:

”Lord the Excluded.
Help me to see the excluded – either I exclude You!”

Du finner mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se när du vill.