Veckobrevläsare!

ljusDet är allhelgonahelg.
Vi tänder ljus på kyrkogården, vi minns dem som gått före och inser att detta livet är ändligt.
Pär Lagerkvist fångar detta med orden:
”En gång skall du vara en av dem
som levat för längesen.” 

Det är svårt att ta in.
Även för mig i egenskap av pastor som får möta människor i sorg i samband med begravningsgudstjänsterna.
Det är en stor förmån att få följa en människa till den sista vilan, att koncentrerat söka beskriva den personens karaktär och liv och genom musik, sång och bibelord skapa en atmosfär av tacksamhet och hopp.
Att få vara med om att gestalta ett avslut som i bästa fall kan hjälpa oss att leva ett liv som omedvetet förbereder oss själva för att en dag lämna detta livet.
I torsdagens DN kunde vi läsa att nästan var tionde begravning i huvudstaden är en så kallad ”direktare”, dvs där den döda begravs helt utan ceremoni.
”Kunderna som ringer har inte tid att gå på begravning” berättar en begravningsentreprenör.
Bara den döde har tid att komma!!
Detta är en pinsam beskrivning av ett samhälle som odlat individualismens ensamhet fram till övergivenhetens brant.
Så småningom kommer även dessa personer att få tid att komma till sin egen begravning…
Döden är demokratisk, och bryr sig inte om vad som står i planeringskalendern…
” Döden är trots allt den bakgrund mot vilken vi lägger vårt livspussel”… skriver Matilda Molander i en artikel kring detta fenomen.
Att på detta sätt nonchalera en annan människas levda liv leder oss till att i längden rycka på axlarna åt vårt eget livs innehåll.
”För om inte jag bryr mig om andras liv, vem skall då bry sig om mitt liv…?”
I ljuset av dödens verklighet får våra liv en extra dimension genom en ödmjuk inställning till ett liv som vi inte har kontroll över, men som vi fortfarande har möjlighet att fylla med liv.
Författaren P O Enqvist formulerar denna sanning på följande sätt:
Vi ska alla dö en dag. Men alla andra dagar ska vi leva …”
Kanske kan just detta att vara delaktig i sorgen efter en annan människa ge oss en god livstid…

Du finner mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se när du vill.