Nedan presenteras församlingens vision som utarbetats under 2015.