Predikan 151115 – 23:e söndagen efter Trefaldigheten, Lars Dalesjö

Vi inleder dagens predikan med en bön för de senaste dagarnas offer i Paris och Beirut. Offer för IS bestialiska mördande. Vi ber med Martin Luther Kings ord, ” Mörker kan inte driva bort mörker; endast ljus kan göra det. Hat kan inte driva bort hat; endast kärlek kan göra det.” Heller Romarbrevet 12:21 ”Låt er inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda”

Det andra som jag vill kommentera innan jag börjar med mitt egentliga tema på min predikan är ett debattinlägg från Alf Svensson.

”Nu orkar jag inte vara tyst längre.” inleder Alf ett debattinlägg i DN och fortsätter: ”Nu forslas barn i livsfarliga gummibåtar. Karavaner av människor går eller stapplar fram över den europeiska kontinenten. Taggtrådsstängsel rullas ut runt nationsgränser. Och svenska politiska partiledningar hänger sig åt racet att vara först i tv med att presentera hur medmänniskor ska motas bort, stoppas och skickas tillbaka. Till vad? Det berättar ingen. Slut på citatet.

På den grekiska ön Lesbos står SD och delar ut flygblad som berättar att Sverige är fullt, det finns inga bostäder och jobb. Sverige har enligt SDs flygblad blivit ett våldsamt land på grund av massinvandringen och har näst flest våldtäkter i världen. Syftet med att sprida direkta lögner om Sverige är förstås att avskräcka flyktingar från att komma hit.

Ungefär samtidigt går de andra partierna ut med att gränsen för flyktingmottagande är nådd. Vi kan inte längre ge folk tak över huvudet.

Åter till Alf Svensson.

Alla förstår vi att mottagandet och registreringen och asylsökandet måste ske under ordnade former. Men vi hör inte längre någon demokratisk klang i de många utspelen. När basuneras respekten för alla människors lika värde ut? Det är inte flyktingar som skapat katastrof! Det är för tyst, alldeles för tyst, om de värden som är civilisationens.” Jag kan bara hålla med.

Bara två månader efter att treåriga Alans död som fick tiotusentals människor ut på gator och torg för att kräva en humanare flyktingpolitik och lagliga vägar in i EU lägger politikerna all energi på att stoppa nödställda som försöker komma hit. Det är inte flyktingarna som startat krigen. De flyr från samma bestialiska mördare fast i Syrien, de flyr från krigen.

Finns det idag inte plats för fler människor i EUs näst mest glesbefolkade land? Vi har 21 invånare per kvadratkilometer. Med årets invandringstakt skulle det ta 5,5 år för oss att nå till 22 invånare per kvadratkilometer. Jämför det med det land där EUs regeringschefer träffades i onsdags för att diskutera flyktingfrågan, Malta, som har 1?272 invånare per kvadratkilometer. Eller med Hollands 399, Belgiens 340, Storbritanniens 248, Tysklands 231, Italiens 206 och så vidare.

Det hävdas också att det inte finns bostäder i Sverige. Bara genom googla lite finns det just nu över 30 000 tillgängliga bostäder, de flesta med plats för flera personer. Och då finns ändå bara en bråkdel av alla fritidshus som står tomma, rum som folk har över, övergivna hus och andra möjliga platser för tillfälligt boende.

Enligt Ipsos undersökning i september kan var tredje svensk tänka sig att ta emot en flykting i sitt hem. Det skulle innebära plats för flyktingar i 1,4 miljoner hushåll. Det vill säga nästan nio gånger så många hushåll som det beräknas komma flyktingar till Sverige i år.

Istället för att fokusera och lägga resurser på att stoppa dem som i desperation flyr hit, är det hög tid att fokusera på hur vi gör mottagandet så bra som möjligt. Utrymme finns, boende finns och ekonomiska resurser finns, det är bara viljan som saknas.

Häromdagen fick jag en lite annorlunda ansökan till Kubikskolan. Muhammed 30 år har varit i Sverige i två år. Han har flytt från kriget. Han har läst Svenska som andra språk på gymnasienivå. Är specialisutbildad ortoped i Syrien och väntar på att få svensk läkarlegitimation. Vem behöver en broder? Jo, många av våra elever på Kubikskolan! Jag hoppas han arbetar hos oss nästa vecka.

Detta var veckan som gick. Nu till klimaträttvisa och veckorna som kommer.

Idag inleder vi Kyrkornas globala vecka. Det är klimaträttvisa som står i fokus under veckan. Klimatförändringen som sannolikt är den största utmaningen som mänskligheten står inför.

Vi i den rika världen har en skuld på grund av vårt överuttag av planetens resurser. En skuld gentemot de fattiga som inte bidragit till klimatkrisen, men också en skuld mot våra barn och barnbarn. Vi vet att klimatförändringar kommer att vara av avgörande betydelse för mänskligheten och vår glob. Vi vet vad som orsakar dessa klimatförändringar, nämligen vårt sätt att leva och vår livsstil.

I Sverige påverkas vi idag mest av klimatförändringarna i form av extrem nederbörd och stormvindar. I de allra fattigaste länderna på Afrikas horn och i Västafrika kan inte människor längre leva kvar där de alltid bott. Vattnet tar slut i de redan torra områdena och man måste fly till nya områden för att överleva. Befolkningen i t ex Bangladeshs översvämningsdrabbade områden måste söka sig till nya områden.  

Det är tufft att inse att vi gått så vilse och är på väg in i en total återvändsgränd. Faktum är att Sverige har det tionde största ekologiska fotavtrycket i världen, vilket innebär att om alla levde som svenskar skulle vi behöva 3,7 jordklot. Vi har bara ett.

Den skuld vi i den rika världen har handlar om pengar och resurser men den är också existentiell. Kyrkan har i alla tider talat om skuld och försoning. Finns det förlåtelse och försoning för den här skulden? Vem kan ge befrielse? Vad betyder omvändelse och gottgörelse?

Det har skrivits så mycket om Gud, skapelse, andlighet, omvändelse och klimat. Det börjar redan i bibelns första bok, med berättelsen om hur Gud skapar hela världen.

Gud är nöjd och glad och säkert lite stolt. För Gud ser att allt är gott. Allra gladast verkar Gud vara när Gud skapar människorna, till sin avbild. Människan skapas genom en slags förening av himmel och jord.

1 Mos 1:28 Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”

Om Gud skulle sluta att skapa precis nu, sluta andas, då skulle allt vi ser och tiden, upphöra att vara. För Gud är skapelsen livets och kärlekens energi som ger allt liv och håller allt vid liv. Varför har vi glömt att vi hör samman med Gud, varandra och med resten av skapelsen?

På Bibelns tid talade man inte om ekologi, miljökriser och ett hållbart samhälle. Inte med de orden. Men med andra. För insikten fanns där sedan urminnes tider. Insikten om att allt i Guds skapelse hänger samman och att det som sker på ett ställe får konsekvenser på ett annat. För allt är en enda stor och vacker men skör väv av ömsesidiga beroenden.

I trosbekännelserna bekänner vi Gud som hela världens skapare. Gud är skapare av allt synligt och osynligt. Det betyder att Gud är ursprunget och källan, uppehållaren av allt liv, att Gud är den som skapar och utan vars (fortsatta) skapande ingenting skulle finnas till.

Vi vill bekräfta vår andliga förbindelse med skapelsen, men i verkligheten är det jorden som förorenas och exploateras. Vår konsumtion leder till ett utnyttjande av jordens resurser. Mänsklig girighet bidrar till global uppvärmning och klimatförändringar. Om jorden på ett ödesdigert sätt skadas, vad är då vår föreställning om frälsning? Mänskligheten kan inte ensam räddas om resten av den skapade världen går under. Ekologisk rättvisa kan inte skiljas från frälsning, och frälsning kan inte komma utan en ny ödmjukhet som respekterar behoven hos allt liv på jorden.

När Gud månar om sina älskade barn, och har sparat en härlig tillvaro i himlen då ska jag också värna om att mina barn och andras barn ska få en god värld att leva i. Jesus levde enkelt och vandrade runt i Israel utan ens en kudde att lägga huvudet på.

I Matt 6:19-24 säger han:

19 Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. 20 Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 21 Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. 22 Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, 23 men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret.

Gud och mammon
24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Han varnade för habegär, sa åt de rika att ge bort sitt överflöd till de fattiga, och själv praktiserade Han egendomsgemenskap med sina lärjungar när de vandrade runt i byarna och predikade och botade sjuka.  

Vart sjunde år avskrevs alla skulder. Aktivistteologen Shane Claiborne har kallat jubelåret för en ”schemalagd revolution”.

I 5 Mos 15:1-2står det:  1 Vart sjunde år skall du avskriva skulder… Och vart femtionde år, jubelåret, frigavs alla slavar och varje ätt återvände till sina ursprungliga åkermarker.

Vi behöver ett jubelår i världen idag, som utjämnar klyftorna mellan rika och fattiga och främjar enkelhet och förnöjsamhet istället för konsumtionshets och miljöförstöring och utrotar alla krig! Kyrkan måste bli radikal igen bara då kan vi kristna reparera de miljöskador vi orsakat Guds skapelse.

Förlåtelse och gemensamt ansvar utan gränser

Finns det förlåtelse för vår synd? Under de senaste åren har våra nyhetstidningar och tevekanaler fyllts av klimatrapporter. Därför har väldig många människor idag kommit till större insikt om att klimatförändringarna faktiskt beror på oss. Det beror på oss att isarna smälter och att syndafloden kan komma. Många brottas lite med sig själva varje gång vi köper en flygbiljett, tar bilen till träningen, eller använder engångsartiklar. Och det har blivit svårare att njuta av söndagssteken när man vet att det vore bättre om vi åt vegetariskt.

Om drygt två veckor inleds FN:s klimatmöte i Paris och världens ledare träffas. Målsättningen för mötet är att enas om ett nytt globalt klimatavtal. Utsläppen av växthusgaser måste gå ner mot noll redan 2050 för att vi med acceptabel sannolikhet ska kunna undvika två graders ökning av den globala medeltemperaturen.

Och vi behöver inte vara pessimistiska utan istället sikta högre. Fem viktiga klimat- och energipolitiska mål har uppnåtts och överträffats i mycket snabbare takt än förväntat. Den huvudsakliga förklaringen till att klimat- och energipolitiska mål uppnås mycket snabbare än förväntat är det enormt snabba prisraset på förnybar energi. Priset på solceller har minskat med cirka 70 procent på fem år, och utbyggnaden av solceller har ökat med 800 procent sedan FN:s klimatmöte i Köpenhamn 2009. Vindkraft ger i dag den billigaste elen, även utan subventioner. Utbyggnaden av förnybar energi överträffar alla prognoser.

Länder i den rikare delen av världen måste gå före och minska utsläppen snabbare än låginkomstländerna. Det betyder att Sverige kommer att behöva reducera utsläppen av växthusgaser till nära noll 2030

I takt med att priset på förnybar energi fortsätter att rasa, och att allt fler inser att en stark klimatpolitik är en klok och lönsam strategi, kommer det att uppstå en global kapplöpning mot en koldioxidsnål ekonomi. Det inger hopp för framtiden.

Gud förlåter oss. Vi blev satta att förvalta den här skapelsen och vi har misskött vårt uppdrag, men det finns enligt kristen tro något som kallas för omvändelse. Det finns förlåtelse, och man kan genom Guds få kraft att vända sitt liv, och istället börja leva ett liv som bättre stämmer överens med skapelsen och Skaparens intentioner. Detta kallas frälsning och det innebär räddning både för dig, dina barn och för klimatet.

Matt 18:15-20

15 Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder. 16 Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål skall varje sak avgöras. 17 Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. 18 Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen. 19 Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. 20 Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”

I Matteus 18 ges stegen för förlåtelse och upprättelse. Hoppet är knutet till människan, till människans omvändelse, befrielse och återupprättande och att vi vänder om, besinnar oss och blir skapelsens tjänare.

Då blir det återupprättelse för hela skapelsen.

Där allt är i samklang och harmoni.

Där shalom är.

Den stora klimatkonferensen i Paris börjar den 30 november. Vi be och arbetar för den och återupprättelse av skapelsen tillsammans med Martin Luther Kings ord:

”Mörker kan inte driva bort mörker; endast ljus kan göra det. Hat kan inte driva bort hat; endast kärlek kan göra det.” och Romarbrevet 12:21 ”Låt er inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.” Kärleken förändrar allt.

Amen