gtjVarmt välkommen att fira gudstjänst kl 11 på söndag.

Vi får musik av Bea Sandell och Berth Lideberg. Predikan av Tomas Wennerhult, som kommer att tala över ordet, Matteus 25.

Barnkyrkan välkomnar alla barn och vi avslutar allt med att äta soppa tillsammans!