Reflekterande veckobrevläsare!

Ibland känner vi oss dränerade på energi, men vet inte varför…
Det verkar som om allt som händer omkring oss fastnar och gör livet tungt.
Vi försöker ta kontroll över tillvaron med våra facebooks-konton och smartphones, men anar att det inte räcker…
Vad är att göra?
Varje vecka passerar jag ett äldre hus som den nye ägaren håller på att renovera.
Det mest synliga är att man grävt upp rejält kring grunden för att dränera huset.
Dränering är ett viktigt arbete med djupt grävande och bortforslande av ogenomsläpplig jord samt nedläggande av perforerade plaströr i ditlagt dräneringslager med genomsläppligt material.
Utan detta arrangemang samlas allt regnvatten och tränger så småningom in i huset med fuktproblem och allvarliga mögelskador som följd.
Det hjälper inte med vackra takrännor och stuprör, det krävs djupare insatser.
Jag kan inte låta bli att göra jämförelse med oss i våra mentala byggnationer.
Trots – eller på grund av – våra insamlande ”facebooks-hängrännor” och våra “mobila stuprör” i händerna så faller den mentala nederbörden över oss i digitala och analoga variationer 24 timmar om dygnet.
Allt detta behöver en ständig dränering.
Om vi inte tar oss möjligheten att gräva djupt i våra liv och lägga både en mental och andlig dränering runt omkring våra tankar och känslor, så stannar nedfallet kvar och tränger sakta men säkert in i vårt omedvetna och skapar mögelfläckar i våra sinnen.
Att byta ut gammal lerjord mot grus i dräneringsavseende är som att byta ut oförsonliga tankar och bitterhet mot accepterande och försonande genomsläpplighet…
Detta är ett dräneringsarbete som behöver vara ständigt pågående och som dränerar oss på ett rätt sätt, så att vi inte i onödan behöver bli dränerade på vår kraft och energi!
Låt adventets tre ljus få lysa över våra handlingar och låt Lucias ljuskrona få lysa över vårt tankeliv och må vårt dräneringsarbete energiskt fördjupas den vecka som kommer.

Du finner mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se om och när du vill.