Nyårsdagen är i antågande. Kl. 17 firar vi det med gudstjänst och nattvard.

Peringe Pihlström predikar, Lars Thunberg spelar och Magnus Franzén är mötesledare.

Gott nytt år och välkommen!

 

Processed with VSCOcam with c1 preset