Trogna veckobrevläsare!

Har i veckan funderat kring  fenomenen ”kärlek” och ”maktlöshet”.
Media är fyllt av nyheter om terrorism, sexuella övergrepp, politiska saltomortaler och fackliga fadäser…
När människor söker utöva sin makt – synligt eller osynligt – över andra människor uppstår känslor av maktlöshet…
Känningar av maktlöshet leder till vrede och uppgivenhet.
Vreden söker direkt konfrontation vilket enbart ökar maktspiralen.
Uppgivenheten leder till resignation och hopplöshet vilket leder till fortsatt förtryckande.
Hur agera med kärlek i sådana situationer?
Under veckan som gått har årets ”Unworth” (”icke-ord”) korats i Tyskland.
Valet föll på ”Gutmensch” (”godhetsmänniska”).
Ordet sägs ha använts under nazismen för att misstänkliggöra någons engagemang som ett utslag av naivitet
eller självförhärligande snarare än att se den verkliga viljan att göra skillnad genom personliga insatser.
Vid höstens diskussioner om flyktingmottagande har ordet på nytt börjat att användas i Tyskland.
Ordvrängningarna leder till att ordens innehåll byter plats.
Plötsligt blir det goda ont och det onda blir gott.
Denna livsfarliga retorik fungerar som doktor Jekylls drog.
När man svalt den blir man en annan som kan tillåta sig allt det som tidigare var förbjudet.
Man slipper vara ”god”.
Det är en hisnande känsla.
Men den har ett dyrt pris, både på det individuella och gemensamma planet.
Det blir nämligen allt svårare att återvända till det normala.
Till sist har Mr Hyde helt tagit över.
Ignatius av Loyola ger oss rekommendationen att ”agera contra” = “handla tvärtemot”.
Alltså medvetet styra åt ett annat håll, ungefär som när man får sladd på bilen och försiktigt måste styra åt motsatt håll…
Esaias Tegnér skriver i sin dikt ”det eviga”:

”Det rätta är evigt: ej rotas det ut
från jordens dess trampade lilja.
Erövrar det onda all världen till slut
så kan du det rätta dock vilja.
Förföljs det utom dig med list och våld,
sin fristad det har i ditt bröst fördold.”

Låt oss agera med ”kärleken som den mäktigaste maktlösheten” för att tillsammans skapa karaktärer som stolt får fungera som godhetsmänniskor mitt i denna ambivalenta tid!

Du finner mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se om och när du vill.