Reflekterande veckobrevläsare!

Under veckan har jag funderat kring fenomenen ”fartblindhet” och ”fartbulor”.
”Fartblindhet är en persons försämring i förmågan att bedöma hastighet
när man har färdats i höga hastigheter och därför kan utgöra en trafiksäkerhetsrisk, 
när man lämnar en väg med hög hastighet och kommer in i tätbebyggt område.” Wikipedia
fartbula farthinderFör att förhindra detta så placeras fartbulor ut på strategiska platser så att föraren skall tvingas till att minska hastigheten och köra försiktigt.
Oftast fungerar det…i en del fall blir föraren bara irriterad…
Det som gäller för att göra trafiken så säker som möjligt borde gälla vårt samhälle i stort.
Jag tänker på den fartblindhet som alltför lätt kan uppstå hos personer,
som under maktens berusning tappar självklara perspektiv vilket leder till konflikter och kollisioner människor emellan…
Tänker inte enbart på politiska/andliga ledares utsatthet.
Ingen av oss går nämligen fri…
Vi behöver ”all inclusive” fartbulor som kan hejda vår framfart.
Andliga och etiska fartbulor som hindrar oss från att köra ifrån oss själva och över andra.
Jesus – Guds son – sammanfattar fartbulan för alla människor i alla tider så här
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.”
Så fascinerande enkelt och praktiskt råd att leva efter att det är alldeles för enkelt…
Mahatma Gandhi – en man med andlig och etisk inre resning – skrev glasklart så här:”De saker som vill förstöra oss är:
Välstånd utan arbete 
Njutning utan samvete
Kunskap utan karaktär
Affärer utan moral
Forskning utan mänsklighet
Religion utan uppoffring
Politik utan principer…”
Här har vi sju etiska fartbulor att bromsa ned våra själviska motiv inför…
Innerst inne vet vi detta…
Men vi drabbas av en moralisk blindhet på grund av det tunnelseende som den sönderstressade tillvaron fört med sig.
Därför krävs det ständigt återkommande pauser där goda samtal med etiska och andliga vägledare kan stimulera vårt inre GPS, för att få oss att vilja leva det anständiga och ansvarsfulla liv vi längtar efter…
Dagligen behöver vi bestämma oss för att handla utifrån vår inre kunskap!”Vi tänker oss sällan till ett nytt sätt att handla utan vi handlar oss till ett nytt sätt att tänka” skriverfranciskanermunken Richard Rohr.
Tänkte väl att det handlar om det…
Hellre en fartbula om dagen med lägre tempo än en ständig acceleration och ett kraschat liv!

Du finner mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se om och när du vill.