Fira Påsken med oss i Slottshagskyrkan

Välkommen att fira Påsken med oss i Slottshagskyrkan.

Skärtorsdag 24/3
19:00 Getsemanestund – Nattvardsfirande, Magnus Franzén leder samlingen.

Långfredagen 25/3
11:00 Gudstjänst – Tomas Wennerhult predikar, Lennart Björk spelar, sång av Lena Carlsvärd och Hanna Forsberg.
13:00 Ekumenisk Långfredagsvandring – Start vid Kärnan, tillsammans med våra grannkyrkor i Helsingborg gör vi en korsvandring genom centrum.

Påskdagen 27/3
11:00 Gudstjänst – Magnus Franzén predikar, Agneta Boström är mötesledare, Lisa Falk och Hanna Forsberg svarar för musiken tillsammans med kör och barnkör.