sinnesrobönen

Reflekterande veckobrevläsare!

1934 lades den arbetslöse alkoholisten Bill W in på ett sjukhus i New York för avgiftning. Där fick han ett andligt uppvaknande och slutade dricka. Han började då försöka omvända andra, vilket inte lyckades – men han höll sig själv nykter.
I maj 1935 fick han kontakt med en annan alkoholist, doktor Bob S. Deras samtal varade i fyra timmar. Det som gjorde intryck på Bob var att Bill talade om sig själv och underströk att han inte var där för att hjälpa Bob utan sig själv.
Den 10 juni 1935 drack Bob för sista gången, och det blev födelsedagen för gemenskapen Anonyma Alkoholister som Bill och Bob grundade.
Efter några år insåg de att deras metoder skulle kunna hjälpa många fler alkoholister, de tolv stegen formulerades och ”Stora Boken” skrevs.
Det dröjde till 1956 innan den första AA-gruppen startade i Sverige.
Antalet grupper i hela världen beräknas idag uppgå till drygt 116 000 med ett medlemskap av över 2 miljoner och i Sverige till cirka 470 med ett medlemsantal uppskattat till 10 000.
Mycket passande firar AA i Sverige 60 år idag på påskdagen!
Ingredienserna i Jesu ensamma vandring från död till liv  under påskveckans ångest, övergivenhet, lidande, död och uppståndelse känns igen hos den som vandrat de tolv stegen.
Har haft förmånen att arbeta i och med tolvstegsprogrammet under 25 år, och sett konsekvenserna av den kraft som finns i erkännandet av maktlösheten i ett beroende och det ärliga beslutet om överlåtelse till Gud, ”såsom vi själva uppfattade Honom”.

Låt oss fira genom att dagligen be sinnesrobönen:

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra;
mod att förändra det jag kan;
och förstånd att inse skillnaden.
 Hjälp mej att leva en dag i taget;
Att glädjas åt ett ögonblick i sänder;
och att acceptera motgångar
som en väg till frid.
Hjälp mej att – likt Honom – ta denna syndiga värld
precis som den är,
inte såsom just jag vill ha den.
Hjälp mej att lita på att Gud gör allt väl 
om jag överlåter mej åt Hans vilja.
Ge mej nåden att få leva någorlunda lycklig
i detta livet – och i fullkomlig
salighet tillsammans med Honom
i det tillkommande.”

Du finner mig på pastorlennarth@ slottshagskyrkan.se  om och när du vill.