Reflekterande veckobrevläsare!

Jag fastnade för det lilla ordet  ”förnimma” när jag i veckan var på Kumlaanstaltens klosterretreat.
När vi ber Laudes (morgonbönen) i tidebönen så lyder inledningsorden till måndagens bön:
”Låt mig morgon efter morgon förnimma din nåd, ty jag förtröstar på dig.”
Jag gick länge och smakade på ordet…
Så vackert…
Så ömtåligt…
Så genomskinligt…
Betydelsen är ”uppfatta, uppfånga, känna, märka, ana, varsebli, percipiera.
Aningen som tyder på en känslighet för att kunna varsebli det som inte syns…
Uppfångandet av det som inte kan bevisas men som kan anas…
Att vara ”förnimbar” öppnar upp mot den andliga världen och andra värden mitt i vardagen…

Du finner mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se  om och när du vill.

förnimmelse