Välkommen att fira gudstjänst på Örestrand tillsammans Rosengårds-, Rönne- och Centrumkyrkan. Temat är ”Kyrka för hela livet” och leds av Per Westblom. Vi startar kl 11 på Örestrand.

Seminarium kommer att hållas ca kl 13.30. För de av er som vill delta i lunch samt kaffe efter seminarium krävs anmälan. Skriv på anmälningslappar på Slottis eller anmäl er till expedition@slottshagskyrkan.se.

För de som vill vara med och sjunga är det övning 6 och 13 april på Slottis kl 18.30