Reflekterande veckobrevfirare!

fira livetSå har jag förmånen att fira min sextiosjätte födelsedag!
Är så tacksam att få vara med i livets skiftande vandringssällskap.
Jag njuter när jag tänker på de människor som berört mig – och som fortfarande berör mig.
Tack för alla ni finns med i de livets cirklar som omger mig!
Pilgrimsvandringen går genom skiftande scenerier.
I boken ”Den röda tråden” delar Christhild Ritter upp livet i följande sjuårsperioder:
    0-7 år: Viljeimpuls och nystart
  7-14 år: Rytm, harmonisering och balans
14-21 år: Ifrågasättande och upplösning.
21-28 år: Vandringsår
28-35 år: Etablering och konsolidering
35-42 år: Värdekris och vändpunkt
42-49¨år: Kreativitet och skapande
49-56 år: Distans och vishet
56-63 år: Allvar och återblick
63-70 år: Den nya friheten
70-77 år: Besinning och varande
77-84 år: Med döden som livskamrat
Kan hyfsat känna igen mig i de livsfaser jag hitintills passerat.
Befinner mig alltså just nu i ”den nya friheten” där vuxen-stadiets förpliktelser sakta förbleknar och ersätts av barn-stadiets lekfullhet.

Det vi hela tiden burit inom oss – väl dolt ibland av prestationer och duktighet…

Tomas Tranströmer beskriver vårt inre bärande av oss själva på följande oemotståndliga sätt:
”Inom mig bär jag mina tidigare ansikten,
som ett träd har sina årsringar.
Det är summan av dem som är”jag”.
Spegeln ser bara mitt senaste ansikte,
jag känner av alla mina tidigare.”

Att åldras handlar om att söka utveckla varje fas i livet och väl integrera den med de övriga…
Då kan varje säsong bli så som det var tänkt…
Så kan varje dag bli en dag värd att fira…

Du finner mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se om och när du vill.