Predikan pingstdagen 2016-05-15

Kommer att tänka på en liten berättelse från söndagsskolan för många år sedan.
På frågan om varför Jesus samlade så många människor omkring sig svarade en av eleverna:
”Det måste bero på hans goda andedräkt…”
Hur är det med din och min andedräkt…?
Sura uppstötningar kan förpesta omgivningen.
Sura handlingar kan förpesta tillvaron.
Pingsten går till roten med vår dåliga ande-dräkt…

Bakgrunden till pingsten finns i den judiska kalendern.
Pingstdagen hade sitt ursprung som skördefest, då våren var på väg att slå över till sommar och veteskörden var klar.
Jag tänker mig att då gick man med en del av skörden och lämnade fram i templet och visade stolt fram:
”Gud, det här har vi gjort bra!”…
Gud-skaparen hade gjort förutsättningen, och människan-skapelsen hade sått och bearbetat.
Högtiden blev en manifestation av ett gott teamwork…

Så småningom blev pingsten ett firande av lagens /Torans givande
(obs inte mottagande, för Toran mottages varje sabbat då den föreläses i synagogan)
Lagen är Guds intention med sin skapelse, en yttre vägvisare om ett bra liv!
De tio budorden blev så småningom en djungel av paragrafer, som tyngde mer än de gjorde livet lättare

Vad är det som sker på pingstdagen i Jerusalem?
Lärjungarna väntar i gemensam bön…i ett tomrum
Visst måste det ha kliat i fingrarna…att vänta i väntrum är inte lätt.
De var förenade i en hjälplöshet, maktlöshet.
Detta var inte något som de kunde fixa själva
Dom visste ju inte ens vad det var som skulle fixas…
De bar på en gemensam längtan som förenade, som var större än deras egen privata personliga önskan…det enda de kunde göra var att vara mottagande i bön.

I berättelsen om Babels torn i Gamla Testamentet läser vi: ”Vi vill göra oss ett namn och bygga ett torn som når upp till himmelen” vilket ledde till förbistring av språket.
När människan isolerar sig från andra och vänder ansiktena från varandra så förminskar hon sig själv till att bli en ”individ” (o-delning)
Som ”individer” framträder vi i världen genom att ”avgränsa” oss från varandra
Som ”personer” framträder vi i världen genom att träda i relation till varandra. Det grekiska ordet för person är prosopon vilket betyder ansikte
Ansikte mot ansikte blir vi till som människor…
När en människa isolerar sig hamnar hon utanför verkligheten, hon förmår inte vara sig själv, därför söker hon efterlikna de andra och när alla försöker likna någon annan som inte heller är äkta så kan vi inse att det blir kaos
Här böjer lärjungarna, ansikte mot ansikte, knä i ödmjukhet inför Jesus Kristus för att ta emot…
Den gemensamma bönen bryter egoismen, ”ske inte min/vår vilja utan din…!”

På pingstdagen manifesteras den Helige Anden speciellt som en personlig GPS (Guds Person Sökare)
Men det är omöjligt att porträttera Anden, den Helige Ande handlar inte, Anden är ju själva handlingen, själva skeendet…
byråDen legendariske kyrkoherden Gunnar Stenberg i GA församling beskrev treenigheten på följande sätt: ”Tänk dig att du har en byrå med tre lådor, i översta lådan har du Fadern, i andra lådan har du Sonen och var har du den Helige Ande? Svar: I hela byrån!”
Gud Fadern är kärleken som ger lagens bud
Gud Sonen är budens uppfyllelse=dubbla kärleksbudet , Matt 22:37
Gud Anden är ”bud-bärarare” av denna kärlek på pingstdagen, En kärlekens präriebrand drar igång på denna första pingstdag.

Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. 16Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: 17sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Joh 14:5
Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Rom 5:5
Men andens frukter är kärlek: glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen, Gal 5:22
Ty hans smörjelse undervisar er om allt – den talar sanning och inte lögn. Gör som den har lärt er: förbli i honom.1 Joh 2:27
Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. 5Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. 1 Joh 15:4
Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 17Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra. Joh 15:16-17
Förbliv beroendet…

Vad händer på pingstdagen:
”Alla fylldes av helig Ande och började tala nya tungomål, med de ord som Anden ingav dem”
Kommunikationen uppstår nu så att alla förstår ”på sitt eget språk”
Gud är personlig och använder vars och ens originalspråk (utan tolk)
Jag tänker mig att en av kriterierna på att det är Guds Ande som är å färde är att det väver samman våra liv, väver samman skapelsen till ett.
SHALOM betyder ”att vara vävd i ett stycke…”
Anden vill skapa förståelse, inte virrighet…
Hemligheten med den relation som pingstens ande öppnar upp för är att den får vår specifika olikhet att framträda och bli den gåva vi ger åt varandra
Intressant att det grekiska ordet ”concurere” som betyder ”springa tillsammans” har blivit något negativt i st f att vara just kompletterande…

Anden gör lärjungarna gränsöverskridande
Peringe talade i söndags om församlingen som trendbrytare.
Gud tänjer sig till det yttersta för att bli förståelig och ser inga gränser
Alla etiketter vi sätter på varandra: innanför eller utanför, andlig eller oandlig, radikal eller liberal skapar ”vi och dom” – kultur som odlar murar och rädslor.
I församlingen kunde alla välkomnas och mötas…
Detta skapar förväntan, ”vad är det för gåva som Gud förberett till mig genom att möta just dig idag?”
Inklusivitet i st f exklusivitet…

Anden skapar ett lekfullt beroende, vi blir nyfikna, vi vågar utan att lägga en mall på oss själva eller varandra,
Vi tvingar oss inte på varandra, men vi undviker inte heller varandra…
Frimodighet växer utifrån våra personliga förutsättningar och gåvor.
Jag har personligen aldrig varit så beroende av Guds Ande som i de samtal jag fört med människor, kanske ännu mera distinkt blir det på häkte /anstalt där jag får öva maktlösheten, jag kan inte göra något för den andre mer än att lyssna och erbjuda bönen.
Kollektivet i det gamla Israel föddes man in i .
I det nya församlingskollektivet får individen välja.
Församlingen föds i det ögonblicket människor släpper taget om sitt eget och öppnar famnen för människan.

Pingsten handlar om att Anden ges till vår hjälp för att fortsätta Jesu liv och kallelse.
Jesus som personifierar en etisk vägledning som skapar en god lag-anda…
En fräsch ande-dräkt med en god lag-anda, kan det bli bättre?
Paulus skriver om denna ande-dräkt: ”…klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet”.
Förlåtelse och försoning som rengöringsmedel för sura inre uppstötningar…

Min mamma bad mig vid något tillfälle att jag skulle köpa tandkrämsmärket ”Golgata” till henne.
Jag log och tyckte likheten med namnet på det gamla tandkrämsbolaget var klart godkänd.
”Colgate” är helt OK som tandkräm för vår ”yttre ande-dräkt”…
”Golgata” är ett alldeles utmärkt rengöringsmedel för vår ”inre ande-dräkt”…
Ett tvåtusenårigt slitstarkt medel som aldrig blir overksamt…
Ett slitstarkt modernt klädmode som sätter goda avtryck på vår omgivning…
Pingsten i enda långt ande-tag…
Andas in djupt och andas ut …
Anden vill förmedla Jesu kraftfulla personlighet till oss för att vi skall få en god ande-dräkt i blick, tonfall och handling…

Pastor lennarth