GUDSTJÄNST

Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 22 maj kl 11.

Totto Renstig leder gudstjänsten, Tomas Wennerhult predikar, Lars Thunberg svarar för musiken tillsammans med Erik Wing. Efteråt fortsätter vi gemenskapen runt borden vid kyrkkaffet.

Välkommen!