10-00

Välkommen till Slottshagskyrkan 5 juni kl 10 för att fira gudstjänst tillsammans. Gudstjänsten leds av Magnus Franzén, Gert Gustafsson predikar och Lars Thunberg och Bea Sandell svarar för musik och sång. Barnkyrkan samlas också och efter gudstjänsten njuter vi av kyrkkaffet tillsammans.

Efter kyrkkaffet (ca kl 12) är det församlingsmöte.

Observera att vi under juni-augusti kör sommartid och gudstjänsterna startar kl 10.

Välkommen!