Välkommen

Välkommen till en lite annorlunda gudstjänst tillsammans med Rosengårdskyrkan på söndag ute på Örestrand kl 17.

Det blir en ny form av gudstjänst, där vi börjar med fika som övergår i en predikan/betraktelse och sedan avslutar vi med nattvard, sång och bön. Medverkande är bl a Lisa Falk och Lena Carlsvärd som spelar och sjunger.

Välkommen!