Musikverkstad

Nu är det dags att dra igång ännu en termin med musikverksamheten i Slottshagskyrkan.

Kärnpunktens musikverkstad startar i vecka 34 med:

Måndagar
17:00-17:45 Barnkör 6 år – åk 3
18:30-20:00 Gospelkören

Torsdagar
10:00-11:00 Barnrytmik 0-2 år
16:30-17:15 Musiklek 2-5 år

Fredagar (varannan fredag med start 2 sep)
20:00- Kryptan

 

 

Bild: Freepik