ej till salu

Reflekterande veckobrevläsare!

Tankarna kring veckans tema föddes i vimlet av realisationer som pågår, men fick ytterligare skjuts i samtal med en god vän där vikten av trovärdighet berördes.
Är jag till salu…?
Är du till salu…?
Att vara till salu betyder att vem som helst kan lägga bud på oss, för att vilja använda oss för sina syften.
Allt ifrån högstbjudande till att bli realiserad till nedsatt pris eller kanske till och med bortskänkt.
Och vinsten är att vi får vara med och inte behöver känna oss utanför.
Realisera är ett intressant ord med tre betydelser:

  1. förverkliga, genomföra, få till stånd
  2. rea, sälja billigt, sälja till nedsatt pris, slumpa bort
  3. omvandla till pengar

Om vi funderar kring motsägelserna i betydelserna 1 och 2 så är just ”utförsäljningen” eller ”bortskänkandet” av en person det som sedan oftast hindrar just det önskvärda förverkligandet, eftersom detta leder till sämre självkänsla med dålig eftersmak…
Paniken att bli över som ointressanta och outnyttjade kan driva oss till att sälja oss billigt.
Alltför lätt att hoppa med i åsiktskarusellen bara för att vi vill bli populära och synliggjorda, för att sedan släpas utanför när vi inte längre behövs…
Det blir inte bättre av att girighetens skugga kastar sig över de beslut som fattas på grund av möjligheten till kortsiktiga ekonomiska förtjänster…
Facebooks ”lajkar” är lockande och ökar fartblindheten medan vår integritet förminskas.
Integritet står för ” okränkbarhet, oberoende, redbarhet, heder”.
Personer med integritet är inte till salu.
De bestämmer själva över vilka de vill skall vara med i förverkligandet av deras liv och förmår både att hålla distans och odla närhet.
En gravsten rest på kyrkogården på söder i Helsingborg beskriver kyrkoherde Carl Hallbäck med följande ord:

”Åt kommande slägter anförtros vården af detta minne:
En redlig mans. En värdig själasörjares. En menniskoväns”.

Med andra ord: Inte till salu!
Utan att veta mera om honom så är han en av mina förebilder!

Du finner mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se om och när du vill.