ord1Reflekterande veckobrevläsare!

Går du också omkring och letar efter ord?
Jag skulle kunna kalla mig själv för ”ord-samlare”.
Söker efter orden i meningarna och efter meningarna i orden.
Ord med god eftersmak återvänder jag ofta till för att hämta näring och inspiration.
Idisslar dem och finner ständigt nytt innehåll.
Ord med dålig eftersmak söker jag att stoppa ner i min minneslucka,
i förhoppning om att de giftigheter som de innehöll så fort som möjligt minimeras till ett intet.

”Ord för litet
ord för mycket
betyder litet för mycket”
skriver Eva Magnusson.

Varsamhet med ord bör eftersträvas.
Löftesord som bör hållas – och som kan brytas.
För en annan människa kan det vara skillnaden mellan himmel och helvete.
Ord är betydelsefullare än vi anar.

”Ett ord en människa fäster sig vid
Kan verka i oberäknelig tid
Det kan framkalla glädje livet ut
Det kan orsaka obehag till livets slut
Ja, det påverkar livet på jorden
Så slarva inte med orden!”
Alf Henriksson – oss ordbrukare emellan.

Du finner mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se om och när du vill.