tv

TV-gudstjänstinspelning i Slottshagskyrkan. Tillsammans med Rosengårdskyrkan gör vi 4 gudstjänster som sänds i SVT i januari. Båda församlingarna möts söndagen 9/10 kl. 9.15 för att sjunga upp och vara klara för inspelning av unisona sånger i gudstjänsterna. Kom med i denna fantastiska möjlighet att synliggöra för en större krets vad som sker i våra församlingar.

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY