Reflekterande veckobrevläsare!

Ibland undrar jag över varför det självklara inte längre är självklart.
Läste i veckan hur Googles anställde ett antal forskare som fick uppdraget att plocka fram alla uppgifter de behövde från företaget för att klarlägga vilka metoder som utgjorde grunden till ett ”dream-team”.
Men hur forskarna än letade så hittade de inget enskild strategi.
Det som istället visade sig spela största rollen var de outtalade regler som styrde hur grupperna fungerade, nämligen:
…att kunna dela med sig av tankar och idéer utan risk för att känna sig bortgjord.
…att våga erkänna misstag utan att bli kritiserad.
…att respektera varandras känslor.
…att ha en känslighet för att läsa av tonfall och uttryck hos varandra…
…att alla i gruppen hade haft samma möjligheter att komma till tals vid arbetsdagens slut.
Alltsammans mycket kort sammanfattat i ordet ”snällhet”!
Det visade sig alltså att oavsett sammansättning så lyckades de ”snälla grupperna” bäst!
En sensationell upptäckt!?
Hallå!!!
Är inte hjulet redan uppfunnet?
Borde det inte vara självklart att snällhet skapar ett gott klimat för alla inkluderade?
Och att detta klimat är nödvändigt på samtliga nivåer i våra mer eller mindre demokratiska hierarkier…
Stefan Einhorn skriver i sin bok ”Konsten att vara snäll” att en snäll chef:
…har mod och viljan att göra gott.
…tänker mera på uppgiften än på den egna karriären.
…ser sina medarbetare och lyssnar på dem.
…är generös med beröm och uppmuntran.
…är prestigelös och har inget problem att ge bort äran.
Låt mig ge ett förslag!
Lägg de fem första ovanstående ”snällhetspremisserna” som en målbild och jämför med klimatet i de arbetslag du arbetar i eller de sammanträden/styrelsemöten du brukar delta i.
Sök att uppskatta med en 5-gradig skala, vilket betyder att du kan få maximalt 25 snällhets-grader, vilket är en ganska behaglig arbetstemperatur.
Gör liknande värdering med hjälp av Stefan Einhorns punkter kring ledarskapet i din organisation.
Hur komfortabelt är klimatet?
Får du full pott i bägge, stort grattis, fortsätt så och var tacksam!
Om du inte får optimalt gradantal, fundera över vad kan du göra för att höja temperaturen…
Vi är nämligen inte enbart termometrar som avläser värmetillståndet, vi är också termostater som sätter temperaturen!
Det berättas att moder Theresa vid sitt besök i Oslo för att hämta Nobels fredspris skulle hålla ett föredrag kring ledarskap.
Chefer i olika befattningar satt startklara med sina laptops för att ta emot undervisningen.
Den lilla gumman blickade ut över skaran och sa ”Ni måste älska era medarbetare…”
Det blev alldeles tyst, en sådan där besvärande tystnad där ingen vågade titta på den andre…
Så fortsatte hon ”…jag har inget mer att säga” och satte sig.
Det handlar om att praktisera den gyllene regeln ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” som återfinns i de flesta religioner och filosofier.
Det är så mycket som borde vara självklart!
Att varje människa känner sig omtyckt.
Det borde vara självklart!
Att varje människa känner sig behövd.
Det borde vara självklart!
Det är så mycket som borde vara självklart!”

Du finner mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se om och när du vill.