Jag berörs av Michelle Obamas tal i New Hampshire.
Gränsen är överträdd sedan länge, nu får det vara nog!
Liksom sin mans tal, inga överord men med tyngd i varje bokstav.
Är det försent att nominera henne som presidentkandidat?
Den etik och moral som Michelle Obama företräder sammanfattas väl i satsen:
“When they go low, we go high
Att inte låta sig provoceras till en lägre nivå i iver att vinna poäng.
Orden dryper av en trygg självkänsla och självrespekt…
Ordet ”respekt” har tyvärr tappat mycket av sin innebörd, det handlar oftast om att ”sätta sig i respekt” genom verbal förnedring eller handlingsmässiga hot.
Det är då ”det normala” sjunker till ”det onormalas” norm…
”Respekt” kommer från det latinska ”respectere” vilket betyder ”att vilja återse”.
Att vilja återse sig själv utan att behöva skämmas genom att ärligt söka vara den jag innerst inne är, oavsett vem jag är tillsammans med eller i vilket omklädningsrum jag befinner mig…
Det tror jag är förutsättningen för att öka hänsynstagandet människor emellan.
Att klart kunna se varje människas omutliga värde, värdighet och integritet!
Oavsett kön, nationalitet, religion, kultur eller social tillhörighet…
På så vis får vi fast avstamp för våra tankar och kan lämna förnedringens sjunkande vrakdelar…
Det som är botten i mig är också botten i dig!

Du finner mig på pastorlennarth@slottshagskyrkan.se om och när du vill.